GO TO A JOB INTERVIEW

instructions

1. Send your CV to as many employers as you can find to get a job interview.
2. Don’t be nervous when you get a call from HR manager.
3. Agree on the date and time when you can come an interview.
4. Prepare the answers to the most popular questions in advance.
5. Don’t forget to make a list of questions that you want to ask an employer.

6. Come on time to your interview.
7. Relax and answer all the questions.
7. Don’t lie and be yourself.
8. Ask all the questions you have and pay attention to the atmosphere in the company.
9. Try to feel whether you want to work here or not. Make a decision.
10. Say goodbye and wait for the final call from HR manager.

1. Надішли своє резюме стільком роботодавців, скільки зможеш знайти, щоб потрапити на співбесіду.
2. Не нервуй, коли менеджер з персоналу подзвонить тобі.
3. Домовся про дату та час, коли ти зможеш прийти на співбесіду.
4. Заздалегідь підготуй відповіді на найпопулярніші запитання.
5. Не забудь скласти список питань, які ти хочеш задати роботодавцю.

6. Прийди на співбесіду вчасно.
7. Розслабся і дай відповіді на всі запитання.
7. Не бреши і будь собою.
8. Постав всі питання, які у тебе є, і зверни увагу на атмосферу в компанії.
9. Спробуй відчути, хочеш ти тут працювати чи ні. Прийми рішення.
10. Попрощайся і чекай остаточного дзвінка від менеджера з персоналу.

text

If you want to get a job, you have to go to a job interview. Let’s find out how to do this. 

Firstly, you should make a CV and send it to all the companies you can find to get as more interviews as possible. You need this to increase your chances to get a job, to compare different employers and so on.

Great, after this wait until you get first calls. HR managers will contact you and ask some typical questions. Then you can get an invitation to an interview. If not, don’t be upset! This means that HR manager didn’t like something about your experience or something else. Everything will be better with some other company.

Prepare to the interview in advance. Read a little about the company you are going to, prepare the questions that you want to ask the HR manager.

On the day of your interview come to the office on time. Don’t be nervous! Answer all the questions honestly,  don’t pretend to be someone else. Don’t forget to discuss your future salary, vacations, insurance and so on. 

Ask about everything that you are interested in.  If everything is okay, most likely the HR manager will call you in a couple of days and invite to work. Congratulations!

Якщо ви хочете влаштуватися на роботу, вам потрібно пройти співбесіду. Давайте дізнаємось, як це зробити.

По-перше, вам слід скласти резюме та надіслати його всім компаніям, які ви можете знайти, щоб отримати якомога більше співбесід. Це вам потрібно, щоб збільшити ваші шанси влаштуватися на роботу, порівняти різних роботодавців тощо.

Чудово, після цього зачекайте, поки ви не отримаєте перші дзвінки. Менеджери з персоналу зв’яжуться з вами та зададуть кілька типових питань. Тоді ви можете отримати запрошення на співбесіду. Якщо ні, не засмучуйтесь! Це означає, що менеджеру з персоналу щось не сподобалось у вашому досвіді чи щось інше. Все буде краще з якоюсь іншою компанією.

Підготуйтеся до інтерв’ю заздалегідь. Прочитайте трохи про компанію, в яку збираєтесь, підготуйте питання, які ви хочете задати менеджеру з персоналу.

У день вашого інтерв’ю приходьте в офіс вчасно. Не нервуйте! Відповідайте на всі питання чесно, не прикидайтесь кимось іншим. Не забудьте обговорити майбутню зарплатню, відпустки, страхування тощо.

Запитайте про все, що вас цікавить. Якщо все в порядку, швидше за все, менеджер з персоналу зателефонує вам через пару днів і запросить на роботу. Вітаємо!