CONNECT TO THE INTERNET

instructions

1. Find a wi-fi spot no matter where you are.
2. Go and fight for a login and a password.
3. Enter them and get access to the Internet.
4. Check the speed of connection.
5. Call to the support service,  if the speed of connection is slow.

6. Try not to open many tabs at the same time, because it slows down the speed of Internet connection.
7. Use antiviruses while surfing the world wide web.
8. Avoid visiting suspicious websites with hundreds of viruses.
9. Make sure that you enter your personal information like your credit card details only on verified and safe sites.
10. Always log out from all your accounts when you finish your Internet session on a public computer. 

1. Знайди точку Wi-Fi незалежно від того, де ти знаходишся.
2. Йди і поборись за логін і пароль.
3. Введи їх і отримай доступ до Інтернету.
4. Перевір швидкість з’єднання.
5. Зателефонуй в службу підтримки, якщо швидкість з’єднання повільна.

6. Намагайся не відкривати багато вкладок одночасно, оскільки це уповільнює швидкість Інтернет з’єднання.
7. Використовуй антивіруси під час серфінгу у Всесвітній павутині.
8. Уникай відвідування підозрілих веб-сайтів із сотнями вірусів.
9. Переконайся, що ти вводиш особисту інформацію, наприклад, дані кредитної картки, лише на перевірених і безпечних сайтах.
10. Завжди виходь з усіх своїх облікових записів, коли закінчуєш інтернет-сесію на загальнодоступному комп’ютері.

text

No matter where you are: or at home, or in a hotel the first thing that you need is Internet connection.

Не має значення де ви знаходитесь або вдома, або в готелі, перше, що вам потрібно, це підключення до Інтернету.

In general we have two main types of connections: cable Internet and wireless internet when we use WiFi router. The speed of the Internet must be very fast.
So, find the WiFi and connect to it using login and password.

Загалом ми маємо два основних типи підключенння: кабельний інтернет і бездротовий інтернет, коли ми використовуємо WiFi маршрутизатор. Швидкість Інтернету повинна бути дуже швидкою.
Отже, знайдіть WiFi і підключіться до нього, використовуючи логін і пароль.