LEARN TO MANAGE YOUR TIME

1. If you have problems with time management, go on YouTube and watch some videos on this topic.
2. Use the methods from these videos to help yourself deal with this situation.
3. Start with the simple thing and make a plan for the next day.
4. Try to follow this plan during the day.
5. If you lack time for something, analyze reasons for this in the evening.

6. Plan less tasks for one day if you overrate your abilities.
7. If you procrastinate too much, look for methods to get rid of this.
8. Leave some free time for yourself everyday to relax.
9. Meet up with your friends to distract yourself from work, this can help you to be more concentrated on your business.
10. Remember that you should take care of your mental and physical health to stay productive.

1. Якщо у тебе проблеми з тайм менеджментом, зайди на YouTube і переглянь кілька відео на цю тему.
2. Скористайся методами з цих відео, щоб допомогти собі впоратися з цією ситуацією.
3. Почни з простої речі і склади план на наступний день.
4. Постарайся дотримуватися цього плану протягом дня.
5. Якщо тобы не вистачає часу для чогось, ввечері проаналізуй причини цього.

6. Плануй менше завдань на один день, якщо ти переоцінюєш свої здібності.
7. Якщо ти занадто багато прокрастинуєш, пошукай способи позбутися цього.
8. Залиш трохи вільного часу для себе щодня для відпочинку.
9. Зустрінься зі своїми друзями, щоб відволіктись від роботи, це допоможе тобі бути більш зосередженим на своїх справах.
10. Пам’ятай, що тобі слід дбати про своє психічне та фізичне здоров’я, щоб залишатися продуктивним.

text

No matter where you are: or at home, or in a hotel the first thing that you need is Internet connection.

Не має значення де ви знаходитесь або вдома, або в готелі, перше, що вам потрібно, це підключення до Інтернету.

In general we have two main types of connections: cable Internet and wireless internet when we use WiFi router. The speed of the Internet must be very fast.
So, find the WiFi and connect to it using login and password.

Загалом ми маємо два основних типи підключенння: кабельний інтернет і бездротовий інтернет, коли ми використовуємо WiFi маршрутизатор. Швидкість Інтернету повинна бути дуже швидкою.
Отже, знайдіть WiFi і підключіться до нього, використовуючи логін і пароль.