LEARN TO MANAGE YOUR TIME

1. If you have problems with time management, go on YouTube and watch some videos on this topic.
2. Use the methods from these videos to help yourself deal with this situation.
3. Start with the simple thing and make a plan for the next day.
4. Try to follow this plan during the day.
5. If you lack time for something, analyze reasons for this in the evening.

6. Plan less tasks for one day if you overrate your abilities.
7. If you procrastinate too much, look for methods to get rid of this.
8. Leave some free time for yourself everyday to relax.
9. Meet up with your friends to distract yourself from work, this can help you to be more concentrated on your business.
10. Remember that you should take care of your mental and physical health to stay productive.

1. Якщо у тебе проблеми з тайм менеджментом, зайди на YouTube і переглянь кілька відео на цю тему.
2. Скористайся методами з цих відео, щоб допомогти собі впоратися з цією ситуацією.
3. Почни з простої речі і склади план на наступний день.
4. Постарайся дотримуватися цього плану протягом дня.
5. Якщо тобы не вистачає часу для чогось, ввечері проаналізуй причини цього.

6. Плануй менше завдань на один день, якщо ти переоцінюєш свої здібності.
7. Якщо ти занадто багато прокрастинуєш, пошукай способи позбутися цього.
8. Залиш трохи вільного часу для себе щодня для відпочинку.
9. Зустрінься зі своїми друзями, щоб відволіктись від роботи, це допоможе тобі бути більш зосередженим на своїх справах.
10. Пам’ятай, що тобі слід дбати про своє психічне та фізичне здоров’я, щоб залишатися продуктивним.

text

If you are always late, don’t have time to finish all your tasks, go to bed too late and wake up very early this means that you have some problems with your time management. 

To solve this problem you should find out where all your time goes. Try to write down everything you do in a diary during a week. Define all the things that distract you from your work: social networks, TV, some people or something else. Then try to realize why you get distracted. Maybe you are tired and need a break? Or you just don’t like your job? Mostly the key to the problem lies here. If you are passionate about what you do, nothing will ever distract you from this. 

If everything is okay and you don’t procrastinate a lot, it means that problem is somewhere else. Check if you don’t plan too much for one day. Sometimes it happens that people overestimate their abilities and try to do too much in one day. This can cause a lot of stress and anxiety, don’t do this.

And remember that taking a break time from time is very important. This will help you have a clear mind and plan your time wisely.

Якщо ви завжди запізнюєтесь, не встигаєте закінчити всі свої завдання, лягайте спати занадто пізно і прокидайтесь дуже рано, це означає, що у вас є якісь проблеми з тайм менеджментом.

Щоб вирішити цю проблему, вам слід з’ясувати, куди йде весь ваш час. Постарайтеся записувати все, що ви робите, у щоденник протягом тижня. Визначте все, що відволікає вас від вашої роботи: соціальні мережі, телевізор, якісь люди чи щось інше. Потім спробуйте зрозуміти, чому ви відволікаєтесь. Можливо, ви втомилися і вам потрібна перерва? Або ви просто не любите свою роботу? Зазвичай, ключ до проблеми лежить саме тут. Якщо ви захоплені тим, чим займаєтесь, ніщо ніколи не відволікає вас від цього.

Якщо все в порядку і ви не прокрастинуєте багато, це означає, що проблема десь в іншому місці. Перевірте, чи не плануєте ви занадто багато на один день. Іноді трапляється так, що люди завищують свої здібності і намагаються зробити занадто багато за один день. Це може викликати сильний стрес і тривогу, не робіть цього.

І пам’ятайте, що робити пеперви дуже важливо. Це допоможе вам мати чистий розум і мудро планувати свій час.