START YOUR BUSINESS

instructions

1. If you want to be an entrepreneur, decide what kind of business you want to open. Let it be a small clothing shop.
2. Work on a business plan for your project and calculate a budget.
3. Find investors if you need them.
4. Go to a tax office and arrange all the documents for your business activities.
5. Find a place where you can open your shop.

6. Hire employees that you need : sellers, managers and so on.
7. Find suppliers of goods that you want to sell.
8. Hire an accountant to help you manage all the financial questions.
9. If you want to be just an owner of this company, hire a CEO or director.
10. Open your shop and run your business wisely!

1. Якщо ти хочеш бути підприємцем, виріши, який вид бізнесу ти хочеш відкрити. Нехай це буде невеликий магазин одягу.
2. Попрацюй над бізнес-планом свого проекту та розрахуй бюджет.
3. Знайди інвесторів, якщо вони тобі потрібні.
4. Піди в податкову інспекцію та оформи усі документи для своєї підприємницької діяльності.
5. Знайди місце, де ти можеш відкрити свій магазин.

6. Найми потрібних тобі працівників: продавців, менеджерів тощо.
7. Знайди постачальників товарів, які ти хочеш продавати.
8. Найми бухгалтера, який допоможе тоб вирішити всі фінансові питання.
9. Якщо ти хочеш бути лише власником цієї компанії, найми генерального директора.
10. Відкрий свій магазин і розумно керуй своїм бізнесом!

text

No matter where you are: or at home, or in a hotel the first thing that you need is Internet connection.

Не має значення де ви знаходитесь або вдома, або в готелі, перше, що вам потрібно, це підключення до Інтернету.

In general we have two main types of connections: cable Internet and wireless internet when we use WiFi router. The speed of the Internet must be very fast.
So, find the WiFi and connect to it using login and password.

Загалом ми маємо два основних типи підключенння: кабельний інтернет і бездротовий інтернет, коли ми використовуємо WiFi маршрутизатор. Швидкість Інтернету повинна бути дуже швидкою.
Отже, знайдіть WiFi і підключіться до нього, використовуючи логін і пароль.