з паралельним перекладом

SHORT STORIES

PLEASE
ПОЖАЛУЙСТА
author Yevhen Zheltukhin
voice Yevhen Zheltukhin

I know all famous people. I know all celebrities. We talk every day. We can talk about music, art, science, literature, computer games and so on.

Я знаю всіх відомих людей. Я знаю всіх знаменитостей. Ми говоримо кожен день. Ми можемо говорити про музику, мистецтво, науку, літературу і комп’ютерних іграх.

Together we travel everywhere. I am a welcomed guest at any party or at any exhibition. Everybody adores me. That’s the true fact. 

 

Разом ми подорожуємо всюди. Я бажана гостя на будь-якій вечірці або на будь-яких виставках. Всі обожнюють мене. Це правдивий факт.

In general, I feel happy. But my psychiatrist says that I am a bit depressed because I work too much.  That’s why I feel sometimes a bit bored.

Загалом, я відчуваю себе щасливим. Але мій психіатр каже, що я трохи пригнічений, тому що я занадто багато працюю. Ось чому я відчуваю себе трохи нудно.

By the way, I need to introduce myself. People call me “the muse”. But I call myself an ordinary girl from an ordinary mind. 

До речі, я забув представити себе. Люди називають мене музою. Але я називаю себе звичайною дівчинкою зі звичайного розуму. 

Yes, I like interesting conversasions with interesting people. You can talk me whenever you want. But not so much, please. Respect my free time.

Мені подобаються цікаві розмови з цікавими людьми. Ви можете говорити зі мною, будь-коли вам заманеться. Але не дуже багато, будь ласка. Поважайте мій вільний час.