з паралельним перекладом

SHORT STORIES

WHAT TO PUT ON?
ЩО ВДЯГНУТИ?
author Yevhen Zheltukhin
voice Yevhen Zheltukhin

Morning. You get up and start your day. Each your day is made of series of choices. We make a decision hundreds of times during each day.

Ранок. Ви встаєте і починаєте свій день. Кожен ваш день складається з ряду варіантів. Ми приймаємо рішення сотні разів протягом кожного дня.

We choose what to eat for breakfast, we choose what clothes to put on today, we write a plan in order to complete all important tasks at work.

Ми вибираємо, що з’їсти на сніданок, ми вибираємо, який одяг одягти сьогодні, ми пишемо план для того, щоб виконати всі важливі завдання по роботі.

We think about everything, but we forget to pay attention to one extremely important thing. We forget to choose our mood, we forget to choose our thoughts, our mindset.

Ми думаємо про все, але забуваємо звертати увагу на одну надзвичайно важливу річ. Ми забуваємо вибирати свій настрій, ми забуваємо вибирати свої думки, свій внутрішній настрой.

Next time in the morning when you decide which socks to put on, don’t forget to choose your outlook.

Наступного ранку, коли ви будете обирати, які шкарпетки одягти, не забудьте обрати своє світобачення.