з паралельним перекладом

SHORT STORIES

A GIRL WHO LOVES THIS WORLD
ДІВЧИНА, ЯКА ЛЮБИТЬ ЦЕЙ СВІТ
author Yevhen Zheltukhin
voice Yevhen Zheltukhin

Her name is Megan. Her favorite word is “self-development”. She is beautiful young lady with good taste and great sense of humor. As every active girl she likes talking. Communication is her second nature.

Її звуть Меган. Її улюбленим словом є саморозвиток. Вона красива молода дівчина з хорошим смаком і відмінним почуттям гумору. Як будь-яка активна дівчина, їй подобається говорити. Спілкування – її друга натура.

Megan is that kind of the girl who always has what to tell about. Adventures, events, news – all this is important part of her life. Every second is active and bright.

Меган – це той тип дівчини, у якої завжди є про що поговорити. Пригоди, події, новини – все це важлива частина її життя. Кожна секунда активна і яскрава.

If you look for a best friend, Megan perfectly fits this title. She is intelligent and honest, moreover, she is deeply kind. You can easily see her collecting money for some charity.

Якщо ви шукаєте найкращого друга, Меган відмінно підходить для цього титула. Вона розумна і чесна, більш того, вона глибоко люб’язна. Ви можете легко побачити, як вона збирає гроші на благодійність.

Do old people, poor kids or animals need some help? No problem! Megan can organize everything.

Люди похилого віку, бідні діти або тварини потребують допомоги? Жодних проблем! Меган може організувати все.

Obstacles are nothing, more important is what target you have in your life.

Перешкоди – це ніщо, важливіше те, яку ціль ви маєте у своєму житті.